…Alespoň ne pro self-care. Často můžeme vidět titulky jako 7 pravidel péče o sebe, zlatá pravidla self-care a podobně. Myslím, že označovat tyhle návody za pravidla, je trochu zcestné. Self-care by neměla mít pravidla vytesaná do kamene. Každému přece funguje něco jiného. Činnosti, které nám pomáhají cítit se lépe, můžeme nanejvýš označovat za tipy, nápady nebo rady.

Můžeš teď namítnout, že je to jen slovíčkaření. Naše mysl je ale formovaná jazykovými koncepty. Slovo pravidla implikuje něco daného, co by se nemělo porušovat. Pravidla určují, co je správné a věci mimo ně jsou nežádoucí.

Záleží pak na každém, jaký má osobní vztah k pravidlům. Pro toho, kdo je nemá rád a těší ho porušovat je, bude tenhle mentální tvar neužitečný. Kdo naopak k pravidlům cítí závazek, se bude cítit provinile, když je nedodrží. Probudit v sobě pocit viny se příliš neblíží myšlence self-care.

Ber proto takové titulky s nadsázkou. Raději si tvoř vlastní bedýnku s nástroji, do které budeš postupně vkládat techniky, které ti fungují a naučíš se je používat ve správný okamžik. Nezatěžuj se rigidními pravidly a raději naslouchej tomu, co tvoje tělo a mysl právě potřebují. Zkrátka objevuj, co ti dělá dobře.