Preventivní sebepéče posiluje odolnost a zvyšuje životní pohodu. I přesto se každý v životě setká s těžkými situacemi, na které ho nic nepřipraví. Pro takové případy je důležité mít zásobárnu pomyslných nástrojů, které můžete vytáhnout ze svého kufříku první psychické pomoci.

V krizi člověk jinak přemýšlí a jedná zkratkovitě. Nezbývá v ní čas vymýšlet novinky. Je třeba mít po ruce něco známého, co máte ověřené, že pomáhá. Opět se zde ukazuje význam preventivní péče o sebe. Pokud se vám v každodenním životě podaří zautomatizovat si nějakou činnost pro zklidnění (třeba dechové cvičení), v krizi pro vás bude mnohem snazší tuto strategii využít.

Bývá prospěšné mít připravený jasný plán, co dělat v krizi. Ne vždy se totiž povede honem s něčím přijít. Krizový plán je vhodné vytvářet, když se cítíte dobře a máte dost energie.

Užitečnou šablonu pro vytvoření krizového plánu vytvořila iniciativa Nevypusť duši. Můžete si ji volně stáhnout na jejich webových stránkách.

V případě, že potřebujete okamžitou pomoc v krizi, kontaktujte některou z krizových linek. Přehledný seznam kontaktů najdete na webu Opatruj.se