Během vysokoškolského studia zažívají studující mnoho stresujících situacích. Dlouhodobý stres má velký vliv na kvalitu duševního zdraví. Psychická pohoda je úzce propojená s úspěšností ve studiu. Když se studující dlouhodobě necítí v pohodě, odrazí se to i na jejich výkonu na VŠ.

 

Manuál duševního zdraví vysokoškoláka vznikl, aby studující vybavil znalostmi a dovednostmi, díky kterým budou lépe vědět, co mohou sami dělat pro vlastní spokojenost. Informace uvedené v Manuálu jsou užitečné nejen pro studenty VŠ, ale obecně pro (mladé) dospělé. Původně byl však dokument vytvořen pro studující na ČVUT v Praze, a tak některé tipy jsou zaměřeny přímo ně. To ale nikomu nebrání vzít si z Manuálu to, co je pro ně užitečné.

  Manuál obsahuje:  • praktické tipy, jak dodržovat zásady zdravého životního stylu a proč je to důležité
  • užitečná cvičení a rady, jak zvládnout stresující a náročné situace
  • kdy je na místě požádat o pomoc a na koho se s čím obrátit

  Manuál není třeba číst celý a najednou. Je možné si přečíst jen části nebo kapitoly, které zaujmou. 

  Dokument je rozdělený do 3 základních částí:

  V sekci Prevence se čtenáři dozví, jak předcházet příliš velkému stresu a jak průběžně podporovat svou duševní pohodu. Pozornost je věnována třem oblastem prevence – fyzické, psychické a sociální oblasti. Zjednodušeně mají čtenáři možnost se teoreticky i prakticky seznámit s tím, jak se dobře starat o své tělo, prožívání a o vztahy. Všechny informace jsou vědecky podložené a v případě zájmu nabízí čtenáři další doporučení na rozšiřující články, videa, knihy, weby a aplikace.

  I přes kvalitní preventivní péči přijdou v životě náročné chvíle. V části Krize se čtenáři seznámí s technikami, které jim pomohou lépe zvládat různé typy stresových situací. Mohou si podle návodu vytvořit i vlastní krizový plán, díky kterému se na zátěžové chvíle mohou předem připravit a ve chvíli krize si budou umět lépe poradit. Zjistí také, jaké jsou varovné příznaky zhoršujícího se psychického zdraví, a v jaké chvíli je vhodné obrátit se na odborníka.

  I přes kvalitní preventivní péči přijdou v životě náročné chvíle. V části Krize se čtenáři seznámí s technikami, které jim pomohou lépe zvládat různé typy stresových situací. Mohou si podle návodu vytvořit i vlastní krizový plán, díky kterému se na zátěžové chvíle mohou předem připravit a ve chvíli krize si budou umět lépe poradit. Zjistí také, jaké jsou varovné příznaky zhoršujícího se psychického zdraví, a v jaké chvíli je vhodné obrátit se na odborníka.

  V návazné sekci Kam se obrátit pro pomoc najdou čtenáři seznam krizových linek a center (v Praze), ale také obecnější vysvětlení, s jakými obtížemi má smysl kontaktovat psychologa, psychiatra nebo praktického lékaře. Manuál vznikl původně pro studenty ČVUT, proto tam studující najdou i kontakty na poradenská centra na univerzitě a na vybrané pražské organizace podporující studenty a studentky s duševním onemocněním.

  svou spokojenost máme každý ve svých rukou

  Manuál duševního zdraví vysokoškoláka byl vytvořen v rámci Centralizovaného rozvojového projektu 2023 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.