Předpoklady k péči o sebe

Základním předpokladem péče o sebe je sebeláska. Jak moc se máme rádi, se může proměňovat každý den. Mít se alespoň trochu rád je však esenciální podmínkou, abychom mohli a chtěli poskytnout sami sobě péči. Sebeláska není samozřejmostí a někdy je potřeba na ní pracovat. Taková práce bývá dlouhodobá a náročná. Pokud u nás sebeláska téměř zcela chybí, vhodným místem pro její rozvinutí může být psychoterapie.

Dalším předpokladem k péči o sebe je určitá míra sebepoznání. S tím úzce souvisí schopnost všímat si vlastních potřeb a umět je vhodně naplňovat. Pokud své potřeby dlouhodobě potlačujeme a nenaplňujeme, má to negativní vliv na naše tělesné a emoční prožívání.

Hlavní principy

martin-dawson-A2UFWtV4ack-unsplash

ZÁMĚRNOST

Vědomě vykonáváme aktivity se záměrem zlepšení nebo udržení našeho zdraví. Stejná aktivita může být někdy sebepečující a jindy ne. Záleží na tom, z jakého místa vychází a zda se pro ni vědomě rozhodneme.
tim-bennett-An0uaO4IhcQ-unsplash

JEDINEČNOST

Sebepéče u každého vypadá jinak, protože jde o vysoce individuální proces. Každý máme jiné potřeby, možnosti a limity. Nelze tedy přebírat cizí plány a slepě aplikovat rady druhých. Každý si musí najít podobu své sebepéče sám.
estee-janssens-aQfhbxailCs-unsplash

PRAVIDELNOST

Pro dlouhodobé pozitivní účinky je třeba aktivity vykonávat pravidelně. Jde o tvorbu a udržování zdravých návyků, které dokážeme vykonat i v krizových situacích, právě díky jejich zautomatizování.
reuben-hustler-lSxQw6UPWhc-unsplash

AKTUÁLNOST

Péče o sebe reaguje na naše potřeby, které jsou proměnlivé v rámci dne i v rámci životních období. Proto se přirozeně musí měnit i podoba naší sebepéče. Průběžně je nutné ověřovat, jaké aktivity stále fungují a co už nám déle neslouží.

Oblasti sebepéče

Pečovat o sebe můžeme v různých oblastech našeho života. Následující oblasti definovali odborníci z Buffalo univerzity.

Pojmenování těchto dimenzí pomáhá k tomu, abychom jim věnovaly potřebnou pozornost. Často se totiž stává, že některé oblasti opomíjíme na úkor jiných. 

Tělesná

Péče o fyziologické potřeby k podpoře zdravého fungování těla a k zabránění jeho úpadku.

Aktivity

Spánek

Pohyb

Vyvážená strava

Preventivní prohlídky

Vztahová

Navázání, udržování a prohlubování interpersonálních vztahů.

Aktivity

Obnovení starých přátelství

Opuštění toxických vztahů

Pouto s mazlíčkem

Znalost vlastních hranic

Altruismus

Emoční

Zvládání negativních emočních zážitků a posilování pozitivních emocí a životní pohody.

Aktivity

Jóga

Mindfulness 

Záliby pro radost

Prostor pro nepříjemné emoce

Užitečné vyrovnávací strategie

Psychická

Naplňování intelektuálních potřeb. Záměrná snaha porozumět a věnovat se celkovým potřebám našeho organismu.

Aktivity

Denní snění

Poslech hudby

Flow stav

Sebereflexe

Zvídavost

Spirituální

Vytváření prostoru k reflektování našich vnitřních potřeb a našeho místa ve světě.

Aktivity

Meditace

Modlitba

Spojení s přírodou

Reflexe nad smyslem života

Profesní

Strategie zvládání a předcházení pracovního stresu. Snižování rizika vyhoření a zvyšování pracovní výkonnosti a spokojenosti.

Aktivity

Dostatek přestávek

Dobrá organizace času

Podpůrní kolegové

Adekvátní odměna

Profesní rozvoj

Pravidelné sebepečující aktivity přináší odpočinek a uvolnění, pozitivně ovlivňují naše sebevědomí a podporují zdravé vztahy.

 

Věnováním se péči o sebe se zvyšuje naše psychická odolnost a (nejen) pracovní výkonnost.

Přečtěte si více

Péče o sebe za časů Korony

Zachvacuje tě panika? Nádech. Výdech. A ještě dvakrát. Epidemie Corona viru, a s tím spojený nouzový stav, je bezesporu náročným obdobím pro všechny. Nejistota, jak se situace bude vyvíjet dál, v nás může vyvolávat pocity úzkosti a paniky. Omezení sociálních...

Část dál

Kde všude se self-care hodí

Tak jo. Vyšetřili jsme si čas na sebe, vyhrnuli jsme si rukávy a jdeme na self-care. Ale jak vlastně? S čím začít? Pečovat sami o sebe můžeme v různých oblastech. Psychologická Fyzická Emocionální Spirituální Pracovní Vztahová V mnoha těchto oblastech se někdy nutíme...

Část dál

Jak najít čas na sebe?

Jak začít se self-care? Základem je najít si čas na sebe. Nezaměňujme čas pro sebe s časem, kdy s námi není nikdo jiný. Já jako čas na sebe nepočítám, když brouzdám po internetu, uklízím nebo vyřizuju pochůzky. Čas na sebe („me...

Část dál

Buďmě k sobě milí

Láska k sobě. Na poprvé to může znít skoro sobecky, ale vůbec to tak není. Je to základ a předpoklad toho, abychom mohli mít rádi druhé, a aby oni mohli mít rádi nás. Mít rád sám sebe, má hodně podob. Já...

Část dál