Workshopy

Karty sebepéče

Blog

Co je sebepéče

Sebepéče znamená záměrně se starat o své fyzické a duševní zdraví.

Péče o sebe zahrnuje různorodé každodenní aktivity, které udržují a rozvíjejí krátkodobou i dlouhodobou duševní pohodu. Jedná se ale o více než o pouhé činnosti. Jde o nastavení mysli na sebepečující přístup k životu skrz sebepoznání, seberegulaci a introspekci.

Základem je všímání si vlastních potřeb a jejich naplňování. Pravidelné sebepečující aktivity přináší odpočinek a uvolnění, pozitivně ovlivňují naše sebevědomí a podporují zdravé vztahy.

Jak sebepéče vypadá

Spánek

Čas pro sebe

Pohyb

Zdravé návyky

Jasné hranice

Požádat o pomoc

Vnitřní klid

Zdravá strava

Jako péče o sebe bývají často označovány aktivity, kterými se hýčkáme. Dopřát si zákusek nebo koupel s pěnou je bezesporu příjemné. I když i těmito činnostmi se o sebe můžeme starat, skutečná sebepéče vypadá jinak.

Péče o sebe nemusí být vždy snadná a může vyžadovat velké úsilí.

Znamená to postavit se nepříjemným realitám a dělat těžká rozhodnutí. Rozhodnutí jako odstřihnout se od toxických lidí nebo čelit svým neproduktivním vzorcům chování a pracovat na nich v terapii. Také ale zahrnuje příjemné činnosti, které přináší radost a naplnění novou energií.

"Každý člověk je jedinečný a má své vlastní potřeby a nároky. Proto si každý musí přijít na to, co sebepéče znamená pro něj samotného, a jakým způsobem toto poznání může promítnout do svého života."
Lisa Butler, PhD
Associate Professor,
University at Buffalo