K udržení a posílení životní spokojenosti je třeba o sebe pečovat pravidelněPrvním krokem je rozpoznat, jaké činnosti vám dělají dobře a jsou důležité pro vaši životní pohodu. Když takové činnosti rozpoznáte, můžete se cíleně snažit vytvořit z nich návyk.

 

Tvoření návyků však není snadné. Často se setkáte s různými překážkami, které vám budou ve vašem záměru bránit. Proto je užitečné se na ně dopředu připravit a zamyslet se nad strategiemi, které vám pomohou se bariérám vyhnout nebo je překonat.

Chcete se naučit, jak tvořit pevné návyky?

Plán je vhodné průběžně aktualizovat a zkoušet nové věci. Lidské potřeby jsou totiž proměnlivé. A stejně tak se neustále mění i životní kontext, v kterém se nacházíte.

Na někoho působí plán motivačně a dodávám jim strukturu. Některé lidi však plán může až děsit a vyvíjet na ně tlak na výkon. Zvažte, jestli je plán zrovna pro vás. V každém případě platí, že k naplňování plánu, a hlavně k sobě je třeba přistupovat laskavě.

Stáhněte si šablonu ZDARMA 

Prozkoumejte Karty sebepéče