Zachvacuje tě panika? Nádech. Výdech. A ještě dvakrát.

Epidemie Corona viru, a s tím spojený nouzový stav, je bezesporu náročným obdobím pro všechny. Nejistota, jak se situace bude vyvíjet dál, v nás může vyvolávat pocity úzkosti a paniky. Omezení sociálních kontaktů a dlouhodobý pobyt doma zvyšuje napětí, ve kterém se nacházíme. Preventivní péče o své duševní zdraví je proto absolutní nutností (což je vždycky, ale teď to platí dvojnásobně). Co tedy dělat pro ustálení duševní rovnováhy, tak abychom zachovali bezpečí svoje i ostatních?

Informuj se u spolehlivých zdrojů

Zprávy o Korona viru se na nás valí ze všech stran a přesycují nás informacemi, které už ani nejsme schopni zpracovávat. Kontrolování zpráv každých pět minut přiživuje pocity úzkosti. Najdi si jeden nebo dva důvěryhodné zdroje a ostatní vypusť. Dobrým zdrojem je např. Ministerstvo zdravotnictví nebo stránky vlády ČR. Omez také čas, který zjišťováním zpráv trávíš, např. vypnutím notifikací u některých aplikací v mobilu.

Praktikuj mindfulness

Praxe všímavosti zmírňuje pocity zahlcenosti vlastními emocemi a myšlenkami. Pokud cítíš, že na tebe přichází panika a úzkost (zrychlené bušení srdce, obtížné dýchání, pocit slabosti, nevolnost…), soustřeď se na moment pouze na vlastní dech. Nadechuj se do břicha, dlouze a hluboce. Využij některou z mnoha mobilních aplikací mindfulness (já používám Simple habit), které tě cvičením provedou. Je jedno, jestli je to pro tebe poprvé, nic na tom není.

Cvič

Fyzická aktivita velmi přispívá k dobrému duševnímu zdraví. Pokud můžeš, jdi si ven zaběhat nebo se projít (udržuj si rozumný odstup od ostatních). Cvičit ale můžeš bez potíží i doma. Internety jsou plné videí, s kterými můžeš udržovat své tělo i mysl fit. Za sebe můžu doporučit Yoga with Adriene.

Dbej na kvalitní spánek

Spánek je další nepostradatelnou složkou kvalitního duševního zdraví. Stejně jako nedostatek spánku, je i jeho přemíra škodlivá. I když jsi zavřený/á doma, snaž se nevyspávat do oběda (pokud nejsi nemocný/á). Za svůj život, už asi víš, kolik hodin spánku potřebuješ, aby ses cítil/a dobře. Průměrně to bývá kolem 8 hodin, ale samozřejmě je to individuální.

Piš si, za co jsi vděčný/á

Vedení zápisníku vděčnosti napomáhá lepšímu prožitku osobní pohody, zlepšuje spánek a prohlubuje naše vztahy s druhými. I když se zdá, že nám teď bylo odebráno mnoho výsad, které jsme považovali za samozřejmé, pojďme náš mindset otočit. Místo naříkání nad tím, že nemůžeme do hospody na pivo nebo do kina, zaměřme se na věci, za které jsme vděční. Zapsání pomáhá v lepším uvědomění si dané emoce a jejím prožití, než když na to pouze pomyslíme.

Dělej to, na co běžně není čas

Teď je ideální čas na to, začít s něčím, co jste dlouho odkládali. Velký úklid, probrání šatníku nebo učení se hry na hudební nástroj. Všechny ty věci, které si říkáme, že uděláme, až na to bude víc času. Tak ten čas přesně nastal.

Vyhledávej lidský kontakt

Pro lidi v karanténě nastala doba, kdy se musí stranit lidem. I ostatním, kteří v karanténě nejsou, se ale výrazně snížili sociální kontakty. Pokud můžeš, setkávej se se svými přáteli. Místo obvyklého piva si můžete udělat malé posezení u někoho na bytě, společně si uvařit nebo se podívat na film. Pokud máš obavu z osobního kontaktu nebo jsti v karanténě, zvedněte telefon a s přáteli si volejte, používejte Hangouts, FaceTime a jiné vymoženosti.

Nabídni pomoc

Pokud jsi v pozici, kdy můžeš a cítíš se na to, buď nápomocný/á. Senioři a další rizikové skupiny potřebují pomoc s nákupem potravin a léků. Nabídněte se někomu, o kom víte, že pomoc potřebuje. Můžeš také vyvěsit cedulku v domě s informací, že se na tebe mohou ostatní obracet. Jako dobrovolník se také můžeš nahlásit u Život 90. Věř, že pomoc ostatním, bude i pomocí pro tebe. Budeš se aktivně podílet na řešení krizové situace a zažiješ tak větší pocit kontroly.

Zvol online terapii

Jestli dlouhodobě prožíváš silné pocity úzkosti, paniky, smutku a bezmoci, nebo se nacházíš v jiné životní situaci, kterou nedokážeš zvládnout sám/a či s pomocí tvých blízkých, obrať se na psychologa. Stejně jako se mnoho jiných služeb přesunulo do virtuální podoby, nabízí někteří psychologové terapii či poradenství online. Z pohodlí vašeho domu tak můžeš svou situaci probrat s odborníkem. Terap.io v současné době nabízí 30 minutovou krizovou intervenci zdarma.