Jestli už mě nějakou dobu sledujete, zřejmě víte o Kartách sebepéče, které jsem vydala. Pokud ne, můžete se s nimi seznámit tady.

V tomto článku vám přináším inspiraci k dalšímu způsobu využití tohoto seberozvojového nástroje. Zodpovídání otázek na kartách už samo o sobě prohlubuje (sebe)poznání. V jedné odpovědi se toho ale může skrývat mnohem víc, než se na první pohled zdá. Poradím vám jednoduchou techniku, jak se odpovědi dostat na dřeň.

Pro koho metoda je?

Tuto metodu doporučuji hlavně pokud karty využíváte jako lektoři, koučové nebo psychologové, ať už s jednotlivci nebo se skupinou. Můžete si ji vyzkoušet i s přáteli, ale raději se na tom předem společně domluvte. Jinak by následné dotazování mohlo být bráno jako narušení soukromí a pocitu bezpečí. Samozřejmě tuto metodu můžete vyzkoušet i sami na sobě a odpovědi si třeba zapsat do deníku.

Jak na to?

Technika je prostá, ale ne jednoduchá. Poté, co si člověk vytáhne libovolnou kartu a zodpoví otázku, 5x po sobě se doptáme „Proč?“ S každým PROČ tak dotazovaný prohloubí svou odpověď o další úroveň a dostane se tak hlouběji k povaze věci. Otázky začínající slovem „proč“ bývají nejnáročnější na zodpovězení. Dejte si proto pro hledání odpovědi dostatek času a prostoru.

Příklad rozhovoru:

Co si přeješ od budoucnosti?

Přeji si mít zdravou a šťastnou rodinu a práci, která mě naplňuje.

Proč?

Protože nejdůležitější jsou pro mě blízké vztahy a smysluplná práce.

Proč?

Asi proto, že mi v dětství blízké vztahy trochu chyběly. Taky proto, že bych chtěla svou prací pomáhat druhým.

Proč?

Vztahy v rodině se narušily rozvodem rodičů, ale zase jsem se více sblížila se sestrou. Pomáhaní druhým je asi to, co mi v životě dává smysl. Proto bych chtěla, aby taková byla i má práce.

Proč?

Se sestrou jsme se ocitly na jedné lodi a jedna druhé jsme začala více pomáhat. Myslím, že i proto, máme teď spolu tak pěkný vztah. V práci je pro mě důležité navázat s klientem vztah založený na důvěře. Taky chci být nějak užitečná společnosti.

Proč?

Protože jsme si společně prošly těžkým obdobím, které nás sblížilo a víme, že se na sebe můžeme spolehnout. Teď vidím, že má potřeba pomáhat druhým také pramení z hodnoty blízkých vztahů. Práce mi dává smysl, když s klientem mohu být v opravdovém lidském vztahu. Chci být užitečná společnosti, protože tak cítím, že jsem součástí významnějšího celku, což mi dává pocit většího naplnění.

Jistě, že ne každý rozhovor bude následovat tak jasnou linku jako v uvedeném případu. Pěkně to však ilustruje důležitost hledání hlubšího významu, který se za prvotní odpovědí skrývá.

Poznámka k otázce “Proč“

Proč bývá často považováno za nejmocnější slovo, jakým lze začít otázku. Zároveň s sebou může také nést náznaky odsuzování nebo obviňování. Proto může být někdy lepší použít místo „Proč“ spojení „Z jakého důvodu?“ nebo prosté „Jak to?“